Ảnh minh hoạ

Ngày 16/11, T chc EF Education First công b bn báo cáo năm 2021 v ch s thông tho tiếng Anh (EF EPI), phân tích d liu t hơn 2 triu ngườ 112 quc gia và vùng lãnh th không s dng tiếng Anh là ngôn ng m đẻ.

“Bt chp viđi li b hn chế, tiếng Anh vn tiếp tc tđiu kin thun li cho giao tiếp và hp tác xuyên biên gii cũng như tđiu kin cho các phương thc làm vic mi. EF EPI năm nay toàn din hơn bao gi hết, cung cp thông tin chi tiết có giá tr cho các chính ph để đánh giá chính sách hc ngoi ng và nêu bt các lĩnh vc cn ci thin, Kate Bell, Tác gi ca Ch s thông tho tiếng Anh EF cho biết.

Báo cáo EF EPI da trên kết qu bài kim tra chun hóa ca EF, EF Standard English Test (EF SET), đây là bài kim tra chun hóa min phí đầu tiên trên thế gii. Bài kim tra chun hóa EF SET đã được s dng bi hàng ngàn trường hc, công ty, chính ph để thc hin kim tra kh năng Anh ng quy mô ln.

Các phát hin chính ca báo cáo EF EPI 2021 cho thy: Vit Nam xếp hng 66 trên tng s 112 quc gia, vn xếp hng cao trong khu vc Đông Nam Á, xếp trên Indonesia (hng 80), Myanmar (hng 93), Cambodia (hng 97) và Thái Lan (hng 100).

Hà Ni là thành ph có ch s thông tho tiếng Anh tt nht ti Vit Nam, nm trong nhóm các thành ph có mc độ thông tho trung bình, tim cn vi mc độ thông tho cao trên thế gii.

Báo cáo ca EF còn cho thy tình hình trên thế gii, người ln trên 30 tui đã tiến b nhiu nht k t năm ngoái, và nhng người trên 40 tui ln đầu tiên đạt đim mc độ Thông tho Trung bình. Nhng xu hướng này làm ni bt kh năng đạt được các k năng ngôn ng ca người ln trong sut s nghip ca h.

Trình độ thông tho tiếng Anh ca nam gii ln đầu tiên vượt tri hơn ph n, được thúc đẩy bi s gia tăng trình độ thông tho ca nam gii. Ln đầu tiên, Cng hòa Dân ch Congo, Ghana, Haiti, Madagascar, Moldova, Mozambique, Somalia, Nam Sudan và Tanzania có đủ d liu để đưa vào báo cáo.

EF Education First (EF), được thành lập tại Thụy Điển vào năm 1965, cung cấp chương trình giáo dục hòa nhập vào văn hóa thông

qua các chương trình ngôn ngữ, du lịch, giao lưu văn hóa và học thuật tại hơn 100 quốc gia.EF đã phát triển Bài kiểm tra tiếng Anh

tiêu chuẩn EF (EF SET), bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí đầu tiên. Báo cáo EF EPI tải về ở địa chỉ: http://www.ef.com/epi.

 

Nguồn: Vân Anh - Báo GDTĐ