Năm 2021, Hội thảo do Trường Đại học Vinh chủ trì, phối hợp với Phân hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh Việt nam (VietTESOL) và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, tổ chức trong các ngày từ 22/10 đến 24/10/2021 theo hình thức trực tuyến với chủ đề: Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh COVID (Rethinking English Language Education in the COVID Era)

Hội thảo hướng tới mục tiêu:

- Xây dựng diễn đàn giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, ý tưởng, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Anh, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19;

- Thảo luận và đề xuất ý tưởng về công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho người học;

- Kết nối giáo viên, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh nhằm xây dựng cộng đồng TESOL trong nước và quốc tế.

Hội thảo năm nay tập trung các nhóm nội dung chính sau:

(i) Công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ

(ii) Phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng

(iii) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Hội thảo sử dụng tiếng Anh với 286 báo cáo tham dự dưới hình thức trình bày trực tiếp hoặc video quay sẵn (pre-recorded videos).

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- Email: convention@viettesol.org

- PGS.TS. Trần Thị Ngọc Yến - Giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh; Điện thoại: 0948.287246

- TS. Nguyễn Thị Hương - Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Điện thoại: 0919.520468