Trong những năm qua, VietTESOL đã tạo cơ hội cho các giáo viên, giảng viên và chuyên gia quốc tế giới thiệu các giải pháp, các phương pháp tiếp cận mới và hiện đại nhằm đổi mới chương trình dạy tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá, phát triển chuyên môn, công nghệ giảng dạy ngôn. ngữ và học tập. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục nói chung đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; việc giảng dạy ngoại ngữ cũng gặp nhiều ảnh hưởng, đặt ra cho các cơ sở giáo dục yêu cầu đổi mới.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại phiên báo cáo tiền hội thảo ngày 22/10/2021

Năm 2021, VietTESOL được tổ chức với chủ đề "Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh COVID" - đây là diễn đàn học thuật dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm giao lưu, trao đổi và chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ý tưởng mới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng khoa SP Ngoại ngữ chủ trì điểm cầu Hội thảo tại Trường Đại học Vinh

Với thời lượng 3 ngày và theo hình thức trực tuyến, ngày 22/10/2021 đã diễn ra các phiên báo cáo tiền Hội thảo. Sáng ngày 23/10/2021, Hội thảo chính thức khai mạc và sẽ diễn ra đến hết ngày 24/10/2021.

Ban Tổ chức sẽ phát hành kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN sau khi hội thảo kết thúc. Các báo cáo toàn văn có kết quả phản biện tốt, được hội đồng biên tập đánh giá cao và có trình bày tại hội thảo sẽ được chọn đăng trong kỷ yếu của hội thảo có chỉ số ISBN hoặc giới thiệu đăng trên tạp chí chuyên ngành của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam hoặc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham dự Hội thảo 

 

Nội dung VietTESOL 2021

 

1) Công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ

- Dạy và học trực tuyến

- Dạy và học ngôn ngữ bàng phương pháp kết hợp

- Đa phương tiện, dạy - học và kiểm tra - đánh giá

- Thiết bị điện tử, nguồn học liệu trực tuyến và giảng dạy tiếng Anh

- Ứng dụng công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ

- Tăng cường học tập tự chủ thông qua công nghệ

- Đào tạo giáo viên ngoại ngữ qua môi trường học tập trực tuyến

2) Phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng

- Dạy các kỹ năng tiếng Anh

- Dạy từ vựng, ngữ pháp và phát âm

- Dạy và học ngôn ngữ theo đường hướng liên văn hóa

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Học kết hợp nội dung chuyên ngành với ngôn ngữ

- Tiếng Anh như là phương tiện giảng dạy

- Dạy học theo đề án

- Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai

- Ngôn ngữ học giáo dục

- Ngữ âm học

- Biên dịch và phiên dịch

- Kiểm tra đánh giá

- Thiết kế bài kiểm tra/bài thi

- Xây dựng tài ỉiệu/chương trình học

- Quản lý lớp học

- Động lực học tập của người học

- Tính tự chủ của người học

- Tiếng Anh toàn cầu

3) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Đào tạo giáo viên Tiếng Anh

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên

- Cộng dồng thực hành

- Chiêm nghiệm thực tế dạy học

- Tính tự chủ của giáo viên

- Bản sắc người giáo viên

TT. ĐHV