Căn cứ thời gian, đối tượng, kế hoạch bồi dưỡng, trong các ngày từ 17/4 đến 25/5/2021, Trường Đại học Vinh cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức Khai giảng các lớp bồi dưỡng tại các tỉnh.

Tham dự các lễ khai giảng, về phía Trường Đại học vinh có TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban quản lý Đề án Ngoại ngữ; TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Phó Trưởng ban quản lý Đề án Ngoại ngữ; ThS. Phan Thị Hương - Phó Trưởng khoa Sư Phạm Ngoại ngữ. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh có đại diện Lãnh đạo sở, Lãnh đạo các phòng Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, cùng các thầy cô giáo trong Ban Tổ chức và các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại các buổi khai giảng, TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Trường Đại học Vinh tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thực hiện Đề án ngoại ngữ Quốc gia theo kinh phí năm 2021. Trong năm này, Nhà trường thực hiện Đề án với các mục tiêu: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai chương trình, sách giáo khoa, tài liệu dạy và học ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu đào tạo, theo hướng tiếp cần chuẩn quốc tế và phù hợp với đặc thù Việt Nam; Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, ưu tiên bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, đẩy mạnh xã hội hoá trong dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế và xây dựng mối trường học và sử dụng ngoại ngữ, phát triển phong trào học ngoại ngữ và nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

Cũng tại các buổi khai giảng, sau khi công bố quyết định thành lập các lớp bồi dưỡng theo đề xuất của các sở, Ban Tổ chức đã phổ biến kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đối với các đối tượng bồi dưỡng khác nhau và đặc biệt là hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến (http://lcms.ulis.vnu.edu.vn) cho các học viên.

Các hình ảnh tại các buổi lễ khai giảng:

BQL ĐANN