1. Mục tiêu của hội thảo

Xây dựng một diễn đàn giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, ý tưởng, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Anh.

Thảo luận và đề xuất ý tưởng về công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho người học.

Kết nối giáo viên, các nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh nhằm xây dựng cộng đồng TESOL trong nước và quốc tế.

2. Chủ đề hội tháo

Chủ đề 1: Công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ

Chủ đề 2: Phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng

Chủ đề 3. Bồi dưỡng chuyên mồn nghiệp vụ

3. Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: Tiếng Anh

4. Thời gian địa điểm tổchức hội thảo

Thời gian:

Các phiên báo cáo tiền Hội thảo:                Ngày 22/10/2021

Các phiên chính của Hội thảo:                    Ngày 23-24/10/2021

Địa điểm:

Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Mọi thông tin liên quan đến hội thảo, xin vui lòng liên hệ ban tổ chức hội thảo:

Email:             convention@viettesol.org

Điện thoại:      (+84) 948 28 72 46 (Cô Trần Thị Ngọc Yến)

                       (+84) 919 52 04 68 (Cô Nguyễn Thị Hương)